top of page

Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop de jeugdcoach met zijn spelers omgaat, niet alleen een belangrijke invloed heeft op hun progressie maar ook op hun welbevinden op en naast het veld. Met het oog daarop hebben sportpsychologen en pedagogen de afgelopen jaren verschillende methodes uitgewerkt. Positief coachen, motiverend coachen, eco-coachen, double goal coachen en zelfsturend coachen, het zijn maar enkele termen die elke jeugdcoach min of meer bekend in de oren zouden moeten klinken.

In dit boek doet Bart Blondeel deze en andere methodes op een bevattelijke manier uit de doeken, maar gaat hij bovenal in op de toepassing ervan in de praktijk. Met voorbeelden uit het voetbal, basketbal, volleybal en andere teamsporten toont Het coachen van jeugdteams hoe de moderne jeugdcoach zijn spelers kan motiveren en begeesteren. Daarnaast besteedt hij ook aandacht aan de psychologie van de coach zelf. Hoe komt het dat zoveel coaches, ondanks al deze nieuwe inzichten, nog steeds gedrag vertonen dat een negatieve invloed heeft op de spelers?

Bestel dit boek door 25 euro over te maken op rekeningnummer BE86290023913450 met duidelijke vermelding van het leveringsadres (wordt gratis opgestuurd)

Voor 10 euro extra krijg je er het "mentale en sociale vaardigheden in de jeugdsport bij.

bottom of page