top of page

Duizenden kinderen en jongeren doen aan sport, meestal in clubverband. Deze sportclubs spannen zich telkens weer in om deze jonge mensen op een gepaste manier te begeleiden. Om deze moeilijke taak naar best vermogen te kunnen uitvoeren schreef sportpsycholoog en jeugdsportcoach Bart Blondeel de nuttige handleiding Mentale en sociale vaardigheden in jeugdsport.

Het hoofddoel van dit boek is trainers, bestuur en begeleiders te helpen bij de begeleiding van hun jonge pupillen. De auteur gaat overigens nog verder en beschrijft wat jongeren via sport kunnen opsteken op mentaal en sociaal vlak. Het leren omgaan met agressie, democratie, inspraak, assertiviteit, verantwoordelijkheidszin, enz. is immers een eerste vorm van sportpsychologische begeleiding op jonge leeftijd.

Ook de clubstructuur, de organisatie van wedstrijden en competities en de invloed van ouders en begeleiders is niet onbelangrijk en komt in dit boek uitgebreid aan bod. In de praktijkhoofdstukken worden een aantal methodes en oefeningen voorgesteld die iedere sportverantwoordelijke of coach meteen kan toepassen in de dagelijkse praktijk, zonder hulp of begeleiding van een deskundige op psychologisch of pedagogisch vlak.

Bart Blondeel baseert zich in dit boek op wetenschappelijke theorie (hoofdzakelijk sportpsychologische literatuur), maar ook zijn praktische ervaring in de (jeugd)sportwereld en een aantal persoonlijke visies spelen een belangrijke rol.

Bestel dit boek door 15 euro over te maken op rekeningnummer BE86290023913450 met duidelijke vermelding van het leveringsadres (wordt gratis opgestuurd)

bottom of page