© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
onmisbaar voor alle coaches van teamsporten : Coachen van jeugdteams.

Bestel dit boek door 25 euro over te maken op rekeningnummer BE86290023913450 met duidelijke vermelding van het leveringsadres (wordt gratis opgestuurd)

Voor 10 euro extra krijg je er het onderstaande boek "mentale en sociale vaardigheden in de jeugdsport bij.

Voor het onderstaande boek alleen betaal je 20 euro.

Voor inhoudsopgave : open PDF

Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop de jeugdcoach met zijn spelers omgaat, niet alleen een belangrijke invloed heeft op hun progressie maar ook op hun welbevinden op en naast het veld. Met het oog daarop hebben sportpsychologen en pedagogen de afgelopen jaren verschillende methodes uitgewerkt. Positief coachen, motiverend coachen, eco-coachen, double goal coachen en zelfsturend coachen, het zijn maar enkele termen die elke jeugdcoach min of meer bekend in de oren zouden moeten klinken.

In dit boek doet Bart Blondeel deze en andere methodes op een bevattelijke manier uit de doeken, maar gaat hij bovenal in op de toepassing ervan in de praktijk. Met voorbeelden uit het voetbal, basketbal, volleybal en andere teamsporten toont Het coachen van jeugdteams hoe de moderne jeugdcoach zijn spelers kan motiveren en begeesteren. Daarnaast besteedt hij ook aandacht aan de psychologie van de coach zelf. Hoe komt het dat zoveel coaches, ondanks al deze nieuwe inzichten, nog steeds gedrag vertonen dat een negatieve invloed heeft op de spelers?

Duizenden kinderen en jongeren doen aan sport, meestal in clubverband. Deze sportclubs spannen zich telkens weer in om deze jonge mensen op een gepaste manier te begeleiden. Om deze moeilijke taak naar best vermogen te kunnen uitvoeren schreef sportpsycholoog en jeugdsportcoach Bart Blondeel de nuttige handleiding Mentale en sociale vaardigheden in jeugdsport.

Het hoofddoel van dit boek is trainers, bestuur en begeleiders te helpen bij de begeleiding van hun jonge pupillen. De auteur gaat overigens nog verder en beschrijft wat jongeren via sport kunnen opsteken op mentaal en sociaal vlak. Het leren omgaan met agressie, democratie, inspraak, assertiviteit, verantwoordelijkheidszin, enz. is immers een eerste vorm van sportpsychologische begeleiding op jonge leeftijd.

Ook de clubstructuur, de organisatie van wedstrijden en competities en de invloed van ouders en begeleiders is niet onbelangrijk en komt in dit boek uitgebreid aan bod. In de praktijkhoofdstukken worden een aantal methodes en oefeningen voorgesteld die iedere sportverantwoordelijke of coach meteen kan toepassen in de dagelijkse praktijk, zonder hulp of begeleiding van een deskundige op psychologisch of pedagogisch vlak.

Bart Blondeel baseert zich in dit boek op wetenschappelijke theorie (hoofdzakelijk sportpsychologische literatuur), maar ook zijn praktische ervaring in de (jeugd)sportwereld en een aantal persoonlijke visies spelen een belangrijke rol.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now