top of page

Begeleiding van sporters

Wij begeleiden (jonge) individuele sporters (ook ploegsporters). Meer dan puur mental coach of sportpsycholoog wensen wij vooral een vertrouwenspersoon te zijn waar de sporter en zijn familie altijd terecht kan.  De begeleiding kan betrekking hebben op en wij helpen met : 

- sportieve doelstellingen

- carrièreplanning

- combinatie school/sport

- verwerken van twijfels en moeilijke periodes 

- relaties met de club/trainers

en nog veel meer

Bovendien willen we steeds een luisterend oor bieden en een klankbord zijn. De autonomie van de sporter is voor ons uiterst belangrijk.
Uiteraard zijn mentale tips en zelfs mentale training ook mogelijk indien nodig. Contacteer ons voor meer info

Glass Conference Room

Bekijk het artikel dat we hierover schreven in een basketbaltijdschrift

bottom of page